Werk van den akker Grembergen

Onze filosofie

MET LIEFDE GEGROEID

Tuinhier, vroeger "Koninklijke Vereniging van Volkstuinen - Werk Van De Akker",  is een sociaal-culturele vrijwilligersvereniging in Vlaanderen en Brussel die het vrijetijdstuinieren activeert en ondersteunt.

Tuinhier bevordert de belangstelling voor het duurzaam en milieubewust tuinieren, zowel individueel in eigen tuin als gezamenlijk in een volkstuin en andere innovatieve tuinprojecten. 

Als evoluerend expertisecentrum levert Tuinhier een bijdrage aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen op vlak van klimaat, sociale cohesie en diversiteit.

Tuinhier is actief op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Centraal staat een divers aanbod van laagdrempelige leergerichte activiteiten en ontmoetingskansen, die ze autonoom of met externe partners opzet.

Via het Tuinhier-Magazine inspireert, informeert en communiceert Tuinhier.

We streven naar een gezonde, verantwoorde samenleving waarin de mens beter verbonden is met de natuur en met elkaar.

Welkom torenvalk! 

Op 14 maart 2022 heeft onze tuinder Marc Philips voor een nestkast gezorgd. 

Deze hangt ongeveer 5,5 meter hoog in de canadaboom aan onze hofkens. 

Hopelijk wordt deze snel bewoond zodat de woelmuispopulatie in onze moestuintjes binnen de perken gehouden wordt. 

Volgende activiteit

Een echte tuinier is net onkruid, niet uit de tuin weg te krijgen...

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die duurzaam en milieubewust tuiniert, zowel individueel als gezamenlijk in een volkstuin.