Edmond Van Cauwenberghe

BIOGRAFIE

Edmond Pieter Van Cauwenberghe, geboren te Grembergen (Hekkenhoek) op 17 januari 1893, zoon van Richard Van Cauwenberghe en Elodie Van Hecke.

Hij heeft lager en middelbaar onderwijs gevolgd in het O. L. Vrouw-College te Dendermonde.

1908 leerling aan de Rijkstuinbouwschool te Gent, het diploma behaald van Tuinbouw-technicus met grote onderscheiding in 1911.

1912-1913 praktische stages in de bloemisterij PETRICH te Sint-Amandsberg, Gent en op het kasteel van wijlen de Heer Eugène Burm te Zele-Dijk.

September 1913 ingelijfd als militiaan bij het leger, vestigingsartillerie van Antwerpen, fort van Liezele.

12 oktober 1914 na de val van Antwerpen, als brigadier krijgsgevangene gemaakt door de Duitsers en geïnterneerd in het kamp van Soltau, Hannover, Duitsland.

Februari 1919 gerepatrieerd geworden en van militaire dienst ontslagen in september 1919.

December 1919 in het huwelijk getreden met Maria-Louisa Van Sande van Grembergen (Groot zand).

1920 in dienst als cultuurchef op het domein RENIPONT te Genva.

November 1920 benoemd als teeltoverste, van de afdelingen fruitteelt en boomkwekerij aan de Rijkstuinbouwschool van Vilvoorde.

1933 benoemd als leraar en dienstoverste van de afdelingen fruitteelt en boomkwekerij aan de Rijkstuinbouwschool van Vilvoorde, hij volgt de Heer Dufour op.

Mei 1958 bereikte pensioensgerechtigde leeftijd en met pensioen gegaan.

WERKEN VAN EDMOND VAN CAUWENBERGHE

1928 De Rosa

Le Rosier – gepubliceerd door de Koninklijke Federatie van de Tuinbouwmaatschappijen van België.

1932 Standaardisatie van de onderstammen.

Standardisation des porte-greffes. Gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Middenstand. (uitgeput)

1933 Nieuwere zienswijze over de Handelsfruitteelt in België.

Considérations nouvelles sur l'Arboriculture commerciale fruitiers en Belgique. Gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Middenstand. (uitgeput)

1935 Vade Mecum voor het trieeren en verpakken van appels en peren.

Vade Mecum pour le triage et l'emballage de pommes et de poires. Uitgever: Bieleveld, Brussel.

1936 Arboriculture Fruitière. In samenwerking met Mr. A. Decrenier, in "Encyclopedie Agricole Belge". Uitgever: Bieleveld, Brussel.

1936-1937 Etude systématique et Selection des sujets porte-greffes pour arbre fruitiers. (uitgeput)

1940 Studie en selectie van fruitboomonderstammen.

Etude et selection des sujets porte-greffes pour arbres fruitiere.

1941 Monographie, Standaardisatie en cultuur van pruimen. (uitgeput)

Monographie et standardisation des prunes, culture du prunier. (uitgeput)

1945 De Kersen. Monographie, Standaardisatie en Cultuur

Les Cerises. Monographie, Standardisation et Culture.

1946 Sujets porte-greffes pour arbres fruitiers.

1947 Fruitboomonderstammen en gespecialiseerde fruitteelt. Uitgeverij Verviers Leens.

EDMOND VAN CAUWENBERGHE ALS ONDERZOEKER

Typisch voor Van Cauwenberghe was dat alles wat gedaan werd een proef was, vergelijkend en/of demonstratief: proefnemingen met plantsystemen, boomvormen, onderstamtypes en hun affiniteit bij veredelen, onderstamproeven bij perziken, variëteitencollecties, snoeisystemen, beredeneerde snoei, verpakking, standaardisatie, …

Studie Koelbewaarvermogen van peren:

Edmond Van Cauwenberghe zijn grootste prestatie was het onderzoek naar het koelbewaarvermogen van peren, waarbij tientallen peren werden onderzocht en de Conference – op zich geen bewaarpeer – als koningin der koelhuisperen uit de bus kwam. Bij 0,5 graden Celcius kan de peer zelfs bewaard worden tot in mei.

Zo legde hij het fundament van het huidige succes van de commerciële Conferenceteelt in ons land.

Martini in "Geschichte der pomologie in Europa" 1988, noemt hem de eminenste Belgische Pomoloog uit de 20ste eeuw.

KRUISBESTUIVINGSPROEVEN VAN EDMOND VAN CAUWENBERGHE

Via kruisbestuivingsproeven bekwam Edmond Van Cauwenberghe meerdere nieuwe variëteiten:

 • Sterappel x Keizer Alexander
  • "ASSUMPTA" (E.A.16)
 • Court-Pendu x Sterappel
  • "MADAME VAN CAUWENBERGHE" (C.P.42)
 • Sterappel x Keizer Alexander
  • "EDMOND VAN CAUWENBERGHE" (E.A.7)
 • Sterappel x Keizer Alexander
  • "NIKA" (E.A.17)

Bronnen:

 • Werkgroep Geschiedenis Grembergen
 • Boomgaardenstichting