Burgeridee Stad Dendermonde 2022

Burgerbudget 2022 'klimaat en duurzaamheid'.

Burgeridee-project van Tuinhier afdeling Grembergen.

Inrichten 'groenhoekje' tussen tuinen en Scheldedijk.

De herontdekking van de natuur dicht bij huis en het tuinieren kende een enorme boost tijdens de coronajaren.

Tuinen nemen in Vlaanderen ongeveer 11% in van het Vlaamse grondgebied en leveren een belangrijke klimaatrobuste bijdrage.

Het moestuinieren in een volkstuinverband brengt mensen dichter bij elkaar. Wij leren van elkaar. Tips voor een betere oogst en omgaan met vervelende beestjes en planten worden gedeeld. Het sociale aspect en de kracht van de korte keten spelen een belangrijke rol.

Om een breder publiek te bereiken wenst Tuinhier een perceeltje in te richten waar natuur en cultuur (tuinieren) hand in hand gaan met aandacht voor het duurzaam aspect.

De ligging en bereikbaarheid van het terrein aan de rand van Grembergen Broek zijn ideaal om te verpozen tijdens een wandeling of fietstocht. Het perceel is ook toegankelijk voor rolstoelen.

Veel trajecten hebben begin- en eindpunt in de nabije omgeving. Het speelbos 'Robin Woet' en het recreatieterrein 'Zuidbroek' grenzen aan het tuinencomplex.

Historisch is de omgeving ook interessant. De koortskapel verwijst naar de vroegere dorpskern en de 'Franse kraag' naar de talrijke belegeringen van Dendermonde. Om die reden werden trouwens de buitenforten gegraven.

De inrichting van het groene perceel zou bestaan uit 2 picknicktafels, een bloemenweide met insectenhotel, laagstamfruit oude fruitrassen, een tamme kastanje en langs de rand een sneukelhaag.

De open bermgracht kan ingericht worden met een moeraszone met behoud van het bestaande rietveldje.

Met de steenuilenwerkgroep werd het plaatsen van een marterproof nestkast voor steenuil besproken. Het ophangen aan een geschikte boom is gepland voor 2022.


24 02 2024 - opnames promofilmpje Burgeridee 

Stadsmagazine februari 2024

09 12 2023 - plantdag

November 2023 - aanvoeren compost

Oktober 2023 - voorbereiding aanplanting Groenhoekje aan de Schelde

Planning najaar 2023

Aanplanting van:

- Tamme kastanje Castania sativa

- Appelrassen Malus domestica Sterappel, Jacques lebel, James Grieve, Berglander

- Mispel Mespilus germanica 

- Kweepeer Cydonia oblonga

- Moerbei Morus nigra 'Mulle'

- Gele kornoelje Cornus mas 'Jolico'

- Peerlijsterbes Sorbopyrus auricularis 'Shipova'

- Zwarte bes Ribes nigrum 'Noire de Bourgogne', 'Ojebyn'

- Rode trosbes Ribes 'Jonkheer Van Tets', 'Rovada', 'Red Lake'

- Witte trosbes Ribes 'Gloire des sablons', 'Witte parel'

- Kruisbes Ribes uvacrispa 'Invicta', 'Pax'

- Framboos Rubus idaeus 'Malling Prornise', 'Autumn Bliss', 'Fallgold'

- Rozebottel Rosa rugosa

- Appelbes Aronia melanocarpa

- Boksdoorn (Gojibes) Lyceum barbarium

Artikel Het Laatste Nieuws 07 06 2023

Magazine Tuinhier juni 2023

27 04 2023

Editie maart 2023

Editie 2022

Stadsmagazine november 2022

Fotosessie voor Stadsmagazine Dendermonde 05 10 2022

Persmoment Burgeridee 12 10 2022 - Stadhuis Dendermonde

Elementen inrichting


1. 2 picknicktafels in recyclagemateriaal 

Verharding onder de picknicktafels bestaande uit waterdoorlatende materialen


2. Sneukelhaag bestaande uit rode en witte trosbes, zwarte aalbes, kruisbessen,

frambozen, bottelroos, sleedoorn, kornoelje, meidoorn, vlier (inclusief grondverbetering) 


3. Laagstamfruit oude fruitrassen (vb. Berglander, Jacques Lebel, Conference,...)

Met compost, steunstaken en bindsels 


4. Een tamme kastanje en notelaar (met compost, steunstaken en bindsels)


5. Bloemenweide spontane ontwikkeling door aangepast beheer en deels inzaai

(doorzaai) rond de zithoek en insectenhotel


6. Insectenhotel zelf te maken / materiaalkost


7. Behoud rietveldje door aangepast maaibeheer


8. Inrichten en beheer van de open gracht langs het perceelĀµ


9. Marterproof nestkast voor steenuil


10. Aanpassen inkom rolstoelvriendelijk tot aan de zithoek

(afsluiting, grachtje en verharding).

Ligging groenhoekje